februari 12, 2019

Brytningsfel

Brytningsfel

synfel

Brytningsfel är samlingsnamnet på tre olika varianter av synfel, närsynthet (myopi), översynthet (hyperopi) och astigmatism. Alla tre delar samma orsak till varför felet uppstår även om det skiljer sig åt beroende på synfel. Ljusets brytning i ögat sker då inte vid näthinnan utan antingen framför eller bakom den tänkta punkten där ljuset borde brytas. Det är ett fel eller skador på linsen och/eller hornhinnan alternativt skador på musklerna som kontrollerar linsen som ger upphov till ett synfel/brytningsfel.

Alla brytningsfel kan korrigeras med hjälp av linser alternativt glasögon. Även om synfelet är i det grövsta laget. Idag kan du dessutom köpa linser på nätet som korrigerar brytningsfel. Det enda du behöver för att göra det är ett recept från en optiker.

Närsynthet (Myopi)

Närsynthet uppkommer av att ljusstrålarna bryts framför näthinnan. Det ger en effekt av att objekt på långt håll upplevs som suddiga och enbart tydliga på nära håll. Närsynthet kan vara mer eller mindre problematisk. Från att kunna se relativt bra till att enbart kunna se objekt klart på 20 cm avstånd. Närsynthet behandlas med hjälp av linser med minusvärde. Minusvärdet anger att linsen är konkav och därmed motverkar den starka brytningen i ögat. Kontaktlinser som motverkar närsynthet kan enkelt beställas på nätet.

Översynthet (Hyperopi)

Översynthet beror på att ljusstrålarna möts bakom näthinnan. Det är alltså närsyntheten direkta motsats. Resultatet av detta är synen blir bra på långt håll men objekt på nära håll upplevs som suddiga/otydliga. Översynthet korrigeras med linser med plusvärden och linserna är konvexa i form vilket innebär att de är smalare på kanterna och tjockare i mitten. Påminner om ett förstoringsglas. Den tjockare biten samlar ihop ljusstrålarna så att de bryts vid näthinnan.

Astigmatism

Astigmatism är ett brytningsfel som uppträder i de fall där hornhinnan eller linsen inte har en jämn krökning. Synfelet gör att synen blir suddig både på kort och på långt håll då brytningen sker både framför och bakom näthinnan. Astigmatism är framförallt ett ärftligt synfel men som också kan uppstå i samband vid operationer eller efter skador.

Astigmatism åtgärdas enkelt med hjälp av toriska linser. Den här formen av kontaktlinser är böjd med olika vinklar och har därmed också olika styrkor. Du kan väldigt enkelt köpa toriska linser på nätet och det enda du behöver är ett giltigt recept från en optiker.

Korrigera brytningsfel med ögonlaser

Det går att korrigera brytningsfel mer eller mindre permanent med hjälp av ögonlaser. Det finns olika metoder som används för att korrigera brytningsfel (Lasek, Lasik, ICL och andra). Även personer med väldigt stora synfel eller brytningsfel kan få dessa åtgärdade med hjälp av detta.

Alla laserbehandlingar sker på hornhinnan och beroende på synfel görs slipningar eller skrapningar för att på det sättet förändra formen på hornhinnan och avhjälpa brytningsfelet. Detta kallas även refraktiv kirurgi.

Andra synfel

Utöver de tre ovanstående synfelen finns det även andra synfel men dessa är de ända som består av brytningsfel. Det finns dock synfel som består av minskad ackommodationsförmåga (exempelvis ålderssynthet), en skada på musklerna i och kring ögat, skada på synnerv, starr och näthinneavlossning. Synfel som inte beror på brytningsfel kan inte heller i regel avhjälpas av linser eller glasögon.