mars 7, 2019

Översynthet

Översynthet

Översynthet som det kallas har också en medicinsk term, Hyperopi, och är ett synfel som innebär en svårighet att se detaljer på nära håll. Samtidigt är det betydligt enklare att se skarpt på längre håll. Närsynthetens motpol och gör att det även fått namnet långsynthet.

Översynthet är det vanligaste synfelet bland Sveriges befolkning och om man även räknar med ålderssynthet kommer en majoritet att drabbas av ett synfel under sin livstid. Enligt undersökningar som gjort och som bortser från ålderssynthet har nästan 80% av befolkningen en mildare grad av översynthet. Översynthet är medicinskt förklarat ett brytningsfel där linsen i ögat bryter ljuset i en alldeles för låg utsträckning i förhållande till ögats längd. Vilket innebär att brytningen sker bakom linsen. För att avhjälpa problemet utfärdas konvexa linser, antingen som glasögon eller kontaktlinser. Konvexa linser påminner om ett förstoringsglas då de är tjockare i mitten än på sidorna.

Besvär orsakade av översynthet

Förmågan att kunna se på nära håll är viktigare än vad man kan tro. Att inte kunna se på nära håll innebär att ögonen blir trötta, framförallt vid läsning, arbete vid datorn och annat liknande. Besvären kan uppstå plötsligt men även bli gradvis sämre under en längre tidsperiod. Ett vanligt tecken på att man lider av översynthet är att man får en växande huvudvärk framåt eftermiddagen.

Det går att kompensera för brytningsfelet genom att antingen medvetet eller omedvetet fokusera på närliggande objekt. En tillfällig korrektion som också är väldigt ansträngande. Vid väldigt svåra brytningsfel fungerar detta inte alls.

Linser för översynthet

Linser för hyperopi kan köpas av din optiker eller via en linsbutik på nätet. Översynthet är ett väldigt vanligt synfel och linser för att korrigera den typen av brytningsfel är även de som säljs mest. Det stora utbudet och den stora efterfrågan gör även att priserna sjunkit stadigt under åren. Att hitta billiga linser för översynthet är inte alls svårt. Om du har ett recept från en optiker kan du direkt beställa dina linser på nätet med hjälp av detta.

Skulle du sakna ett giltigt recept är det något du först måste skaffa, även om du har haft ett giltigt recept tidigare. Du kan köpa linser mot långsynthet både i form av månadslinser eller endagslinser.

Ålderssynthet

Ålderssynthet eller presbyopi som är den medicinska termen är ett synfel som framträder med åldern då ögats förmåga att ändra fokus blir sämre. Man brukar säga medicinskt att ögats successivt tappar sin ackommodationsförmåga. Många drabbas av ålderssynthet redan vid 40-årsåldern. När man sedan når 60-årsåldern har nästan alla drabbats i större eller mindre grad.

Det finns linser som kan avhjälpa de problem som ålderssynthet medför och minska besvären av det. Linserna kallas för monovision linser och fungerar genom att ena ögat korrigeras för nära håll och det andra på långt håll. På det sättet skapas en jämvikt som gör att seendet blir betydligt bättre. En optiker kan hjälpa dig med en synundersökning för att hitta den lösningen som bäst passar för just dig och ditt liv. Det kan innebära antingen linser eller glasögon.