februari 17, 2019

Recept

Recept för linser

Efter en genomförd synundersökning får du ett recept, antingen för linser eller för både linser och glasögon. I den här artikeln går vi igenom vad de olika uppgifterna på receptet betyder och hur du fyller i allt när du köper linser på nätet.

När synundersökningen är genomförd hos optikern får du ett recept. Det här receptet är egentligen tänkt att användas hos optikern där du gjort synundersökningen, men du har alltid rätten att få en kopia av det receptet. Detta bestäms av patientdatalagen och du kan när som helst begära ut ditt kontaktlinsrecept.

Ditt recept innehåller uppgifter om linsens grundläggande egenskaper (vätskehalt, material och annat) samt parametrarna för korrigeringen av ditt brytningsfel. Med hjälp av de här uppgifterna kan du köpa linser hos vilken optiker du vill eller på nätet. På precis samma sätt som ett recept för mediciner kan du kan hämta ut hos vilket apotek som helst.

Tolka ditt recept– alla parametrarna

När du får ditt kontaktlinsrecept i handen kan uppgifterna på det verka oförståeliga och utan en lathund är det svårt att veta vad som avses med dessa. Här nedanför får du en sammanfattning av vad förkortningarna och värdena betyder.

H (R) OD / V (L) OS

De här förkortningarna visar helt enkelt vilket öga det handlar om. H respektive V står för höger och vänster och den sista delen är den latinska benämningen. Det är inte alla recept som har de här förkortningarna utan istället står det höger eller vänster.

Styrka (POW)  

Styrkan anger synfelet benämnt med + eller -. Uppgiften anger också om du är närsynt(myop) eller långsynt (hyperop). Har du ett plusvärde betyder det att du är långsynt och ett minusvärde anger att du är närsynt.

Baskurva (BC)

Den här uppgiften anger kupigheten i linsen och beskriver linsens radie från insidan. Högre värde innebär mindre kupighet och lägre det omvända. Siffran anges i millimeter.

Diameter (DIA)

Diametern anger helt enkelt storleken på linsen från ytterkanterna i millimeter.

Cylinder (CYL)

Cylindervärden finns med på ditt recept om du har astigmatism och värdet anger då det uppmätta brytningsfelet. Beställer du toriska linser är det ett värde du måste ange.

Axel (AX)

Axelvärdet är likt cylindervärdet unikt för personer som har astigmatism. Den beskriver vinkeln på brytningsfelet (20 – 180).

Addition (ADD) / X-Styrka

Progressiva och bifokala linser har flera olika fokala fält. Värdena för dessa kan vara LOW / Medium och High.

Hitta uppgifterna om du tappat bort ditt recept

Om du har tappat bort ditt recept kan det vara svårt att få tag på uppgifterna när du köper linser på nätet. Dock kan du alltid använda uppgifterna från en gammal linsförpackning. Kom dock ihåg att det sällan är lika tydligt på gamla linsförpackningar som på ett utskrivet recept, så var vaksam. Du vill inte ange felaktiga uppgifter när du köper linser då det kan innebära att du använder felaktiga linser. Normalt hittar du värden för styrka, cylinder och axel om du köper toriska linser samt baskurva och diameter. Se till att du hittar rätt uppgifter på din gamla linsförpackning.

Vilka uppgifter du måste fylla i när du beställer linser

Beroende på ditt synfel kan det krävas flera olika uppgifter som ska anges utöver styrkan på höger respektive vänster öga. Lider du av astigmatism är det mer uppgifter som ska anges och här nedanför anger vi vilken information som ska anges när du beställer linser.

Närsynt/ålderssynt/Långsynt

 • Styrka
 • Baskurva
 • Diameter

Astigmatism

 • Styrka
 • Baskurva
 • Diameter
 • Cylinder
 • Axel

Progressiva/multifokala linser

 • Styrka
 • Baskurva
 • Diameter
 • X-styrka

Genomför en ny synundersökning en gång om året

Vi på Lensday.se rekommenderar att du alltid följer din optikers rekommendation gällande synundersökningar. Dock är det viktigt att göra en sådan varje år för att upptäcka förändringar i din syn i god tid. Du kommer nämligen på det sättet kunna få korrekta glasögon och linser, dessutom slipper du huvudvärk som följd av felaktig korrigering på ditt brytningsfel.

En synundersökning behöver inte kosta speciellt mycket och en del optiker har specialerbjudanden där det ingår vid köp av glasögon/linser. Det är viktigt att komma ihåg att glasögonrecept och kontaktlinsrecept inte är samma sak, du måste få ett recept för både linser och glasögon om du ska köpa detta. Du kan tyvärr inte konvertera uppgifterna från ett linsrecept till ett glasögonrecept och vise versa. Din optiker kan alltid hjälpa dig med detta om du är osäker.