mars 23, 2019

Ögonlaser

Ögonlaser

Ögonlaser är en väldigt populär metod för att permanent korrigera ett syn- eller brytningsfel. Proceduren kan gå till på olika sätt och det är graden av synfel som avgör vilken metod som är bäst lämpad att använda sig av. FS-LASIK är den mest kända behandlingsmetoden men även LASEK och Trans-PRK används i Sverige.

Behandlingar med ögonlaser är väldigt säkra och det är ovanligt att något större obehag uppstår efteråt. Det kan även tilläggas att biverkningarna är små och upplevs sällan som större problem. Nedanför kan du läsa mer om de olika metoderna.

För vem passar ögonlaser?

Ögonlaser är en behandlingsmetod som passar för den som lider av närsynthet, översynthet eller astigmatism. Det finns undantag men vanligtvis bör man vara under 45 år då äldre personer har en stelare lins som kan innebära att operationen inte får samma effekt. För äldre personer är istället ett linsbyte ett alternativ.

Tre olika metoder för behandling

Det finns tre olika behandlingsmetoder inom ögonlaser, FS-LASIK, LASEK och Trans-PRK. Vi går här igenom vilka metoder som passar för olika synfel.

FS-LASIK är idag den vanligaste behandlingsformen som används, den är lämplig för mindre allvarliga synfel. Både närsynta, översynta och personer som lider av astigmatism kan behandlas med FS-LASIK.  Behandlingen utförs genom att läkaren skär ett lock i hornhinnan och därefter korrigerar synfelet. När behandlingen är klar läggs locket tillbaka för att läckas och själva läkningsprocessen tar inte lång tid.

Hela behandlingen tar inte mer än ett par timmar och den snabba läkningsprocessen gör att du redan nästa dag kan återgå till arbetet. Efteråt kan du dock uppleva irritation och sveda i ögonen och mot detta får du ögondroppar. Vanliga komplikationer är ljuskänslighet, torra ögon och ljusringar. Vanligtvis går de här besvären över på kort tid.

LASEK är en metod för större synfel men även för de som har tunnare hornhinnor än vanligt. Precis som för FS-LASIK kan den här metoden användas av närsynta, översynta och personer som lider av astigmatism. Med den här metoden kan synfel ner till -10 korrigeras. Vid behandlingen viker läkaren bort hela hornhinnans yttre lager för att kunna komma åt att korrigera synfelet som görs med en excimerlaser. Efter avslutad behandling placeras lagret åter på sin plats.

En LASEK operation är mer omfattande och kräver därmed en längre läkningsprocess. Du kan även uppleva en del smärta som kan lindras av smärtstillande ögondroppar. Det krävs även att du bär bandage runt ögonen i upp till 5 dagar.

TRANS-PRK är i grunden samma behandling som FS-LASIK och kan användas för mindre synfel och för de med tunnare hornhinnor. Läkningstiden är lite längre än den för FS-LASIK och både eftervård samt behandling är något mer smärtsam.

Hur mycket kostar en ögonlaseroperation?

Kostnaden kan vara väldigt svår att avgöra utan mer information om synfel, behandlingsmetod och annat som kan påverka. Dock kan man generellt säga att det vanligtvis brukar kosta 30 – 35 000 kr att göra en ögonlaseroperation. I det priset ingår undersökning, operation och eventuella efterkontroller. Det är vid skrivande stund inte möjligt att få bidrag för en sådan operation via Landstinget men en del arbetsgivare kan ge ekonomiskt stöd för en sådan behandling. Det brukar även kunna finnas olika finansieringsmetoder som kliniken kan hjälpa till att ordna.