mars 25, 2019

Linsimplantat

Linsimplantat

ICL eller Linsimplantat som det också heter är den metod som använd ifall ögonlaser inte fungerar. Anledningarna kan vara att synfelet är för stort eller att hornhinnan är för tunn för att göra en ögonlaseroperation. Linsimplantat kan även användas vid mildare synfel.

Metoden innebär att en ny lins placeras direkt på den redan existerande och är det som gett upphov till benämningen linsimplantat. Ingreppet är mer komplicerat än ögonlaser och både läkningstiden och tillvänjningstiden är längre än vid en ögonlaseroperation. Att ingreppet innebär att man placerar en ny lins på den existerande betyder även att ingreppet är reversibel. Vid ett senare tillfälle går det alltså att ta ut implantatet, exempelvis för att byta ut mot en starkare lins.

För vem passar linsimplantat?

Linsimplantat är framförallt vanligt bland de som har ett svårt synfel, det vill säga sådana som ligger utanför intervallet +4 – -10. Ingreppet används inte lika ofta för de med tunna hornhinnor. För dig som har ett större synfel, närsynt, översynt eller astigmatism är det här metoden som passar för dig. Åldern är inte en faktor när det gäller ICL.

Hur går ingreppet till?

ICL eller linsimplantat är inte ett enda ingrepp utan det är en längre process. Första steget är att göra en synundersökning där en läkare får fastställa vad som ska göras. Efter detta sker en behandling där ögat behandlas med laser. Syftet med den behandlingen är att minska risken för ökat tryck när den nya linsen sätts in.

Själva operationen görs under lokalbedövning, läkaren lägger ett snitt där den nya linsen kan föras in ovanpå den existerande. Snittet självläker och komplikationer är ovanliga. Hela operationen tar sällan mer än 30 minuter. Dock är det viktigt att notera att läkaren vanligtvis opererar ett öga i taget, där den andra sker först efter att det är tydligt att det första läker som det ska. Det betyder att det kan dröja upp till en månad mellan operationstillfällena.

Det finns risker med alla operationer och därmed även med ICL. Emellertid är komplikationerna och biverkningarna ganska små med ett linsimplantat. Vanligtvis kan du redan nästa dag återgå till arbetet.

Smärta kan uppkomma direkt efter operationen och sitta kvar i ett par veckor. Även torra ögon och irritation kan uppkomma samt en del av de biverkningarna som finns för ett linsbyte som ljusringar och skuggeffekter. Det tar helt enkelt en del tid innan ögonen vänjer sig vid den förbättrade synen. Efter omkring 3 månader efter operationen brukar de flesta ha stabil syn. Ibland kan det krävas efterbehandlingar med ögonlaser men det är ovanligt.

Vad kostar ett linsimplantat?

En linsimplantatoperation kan kosta mellan 45 och 50 000 kr. I det priset ingår alla undersökningar, efterkontroller och annat. Landstinget hjälper inte till att bekosta en linsimplantatoperation men en del arbetsgivare kan medge ett bruttolönavdrag.