mars 21, 2019

Linsbyte

Linsbyte

Linsbyte är en vanlig metod för att åtgärda ålderssynthet, ett synfel som vanligtvis uppkommer under 40 och 50-års åldern. Metoden kan också användas för att behandla grå starr. Metoden går helt enkelt ut på att man byter ut linsen i ögat mot en ny som kommer sitta kvar under hela livet. Den nya linsen som åtgärdar synfelet kan antingen vara monofokal eller multifokal.

Behandlingar med linsbyte är vare sig speciellt komplicerade eller tidskrävande. Inte heller eftervården behöver vara speciellt komplicerat. Det är dock viktigt att du känner till att det kan gå månader innan du vant dig vid din nya förbättrade syn.

För vilka är linsbyte passande?

Linsbyte kan ses som ett naturligt val för de lite äldre som antingen lider av ålderssynthet eller andra synfel som grå starr eller vanliga synfel. Grå starr (katarakt) är ett tillstånd då linsens celler som följd av ålder dör och blir grumliga. För den som är under 45 år använder man vanligtvis ögonlaser istället för linsbyte.

Metoder för linsbyte

Alla linsbyten sker på ungefär samma sätt. Skillnaderna som finns handlar om hur den gamla linsen tas ut samt egenskaperna på den nya linsen som sätts in. Det finns tre olika typer av linser, monofokala, multifokala och trifokala.

Om du lider av översynthet, närsynthet eller astigmatism kan du välja att sätta in en multifokal lins som fungerar som så att du får bättre syn antingen på nära eller långt håll. Majoriteten av de som väljer en monofokal lins väljer att se bra på långt håll, exempelvis för att slippa glasögon eller linser vid bilkörning och kan då komplettera med glasögon för syn på nära håll.

Vill du istället få bra syn både på lång och kort håll ska du välja en bifokal eller trifokal lins. Har du ett brytningsfel kan du också välja en torisk lins. Biverkningarna är aningen större om du väljer en multifokal lins och det beror helt enkelt på att ögonen måste vänja sig.

Operationen sker i två steg, efter lokalbedövning tar läkaren ut linsen. Därefter sätter läkaren in en ny syntetisk lins. Operationen tar inte lång tid, mellan 10 och 15 minuter per öga och komplikationerna är oftast väldigt små. Vanliga biverkningar är irritation och smärta, ibland kan även efterstarr uppstå och då görs en kompletterande behandling med laser.

Vid en operation för gråstarr kommer läkaren att först dela linsen i småbitar med hjälp av ultraljud. Därefter sugs delarna upp ur ögat och en ny lins placeras där istället. Hela operationen tar inte mer än 15 minuter och den görs under lokalbedövning. Efteråt kan du uppleva en del besvär i form av smärta, torra ögon, ljuskänslighet och annat men alla besvären går över. Redan efter några dagar kan du leva precis som vanligt.

Vad kostar det?

Linsbyte är en dyrare operation än exempelvis ögonlaser. Grundkostnaden för operation ligger på omkring 40 000 kr och utöver detta får du betala mer om du vill ha multifokala eller trifokala linser. Väljer du istället en monofolk lins kostar det inget mer än själva grundkostnaden. Operationen bekostar du själv.

Om du vill göra en gråstarrsoperation så betalar landstingen den vanligtvis. Dock är det en väldigt stor efterfrågan på sådana operationer och därmed kan väntetiden uppgå till ett par månader. Du kan då självklart vända dig till en privatklinik men får då bekosta operationen själv, priset ligger i genomsnitt mellan 30 000 och 35 000 kr.