februari 12, 2019

Om Linser

Om Linser

om linser

Alla har nog hört talas om linser och att de används för att korrigera brytningsfel. En helt otrolig revolution som helt plötsligt gjorde det möjligt för människor med brytningsfel att faktiskt kunna se på samma sätt som om de inte haft ett brytningsfel. Ytterst få vet dock mer än det här om linser, trots att de har en rätt fascinerande historia. Det är inte en helt ny idé, även om det tog tid att realisera den. Tekniken som behövdes fanns helt enkelt inte när idén såg dagens ljus.

Kontaktlinsens historia

Grunden till det vi idag kallar för kontaktlinser uppstod redan under renässansen med den berömda uppfinnaren Leonardo Da Vinci. På hans ritbord såg kontaktlinsen som idé sitt första ljus. Redan 1508 beskrev han hur man skulle kunna använda en lins för att neutralisera ögats brytningskraft. 150 år senare var matematikern Rene Descartes inne på samma spår då han föreslog att man skulle kunna placera en lins direkt mot ögat för att korrigera synen.

Dock tog det till 1827 då den engelska astronomen Sir John Herschel då han kom på idén att gjuta av ögat för att skapa en lins formad efter ögat. Sedan omsattes detta i praktiken av den tyska glasögonblåsaren F.A Muller då han skapade den första kända kontaktlinsen i glas.

Ett par år senare skapade en schweizisk fysiker och en fransk optiker en kontaktlins som korrigerade både när- och långsynthet. Den linsen var dock så stor och obekväm att den inte kunde bäras under någon längre tid.

Linser blir en realitet

Det dröjde tills 1936 då den amerikanska optikern William Feinbloom introducerade linser delvis gjorda i plast. Hans linser hade en central del gjord av glas men där sidorna var av plast. Ungefär 10 år senare introducerades kontaktlinser helt gjorda i plast.

Det fanns dock ett stort problem med de här tidiga linserna. Tårar kunde inte cirkulera mellan linsen och ögat vilket gjorde att bäraren bara efter några timmar var tvungen att byta linser. Det löstes av hornhinnelinsen, en lins som bara täcker hornhinnan och då flyter på ögonens tårar. Något tidigare linser inte hade gjort.

En revolution inleds

Plastlinser blev under 50- och 60-talet både tunnare och mindre. Trots detta och alla positiva förändringar så var de fortfarande obekväma att bära. Linser gjorda av mjukplast blev då helt revolutionerande. 1961 uppfann en tjeckisk kemist vid namn Otto Wichterle den första prototypen av en lins gjord i mjukplast.

Efter 10 år började Bausch & Lomb producera den första mjukplast linsen kommersiellt. Då den var både tunnare och mer bekväm blev den också snabbt populär bland linsanvändare. Idag dominerar den här varianten av kontaktlinser marknaden helt och hållet.

Ett stort utbud av linser att välja mellan

Sedan dess den första mjukplastlinsen började säljas kommersiellt har det lanserats ett enormt utbud av linser från olika tillverkare. Allt handlar idag om att välja linser som passar just dina ögon. Det finns endagslinser, månadslinser, veckolinser, toriska linser och progressiva linser.

Linser ställda mot glasögon är det nästan uteslutande fördelar på linsernas sida. Enda saken som gynnar glasögon är att ögonen andas lättare. Även om detta inte längre är något större problem då de flesta linserna släpper igenom tillräckligt med syre för att ögat ska kunna andas.