februari 17, 2019

Synundersökning

Synundersökning

Synen representerar över 80% av våra sinnen, vilket förklarar varför det kan upplevas som väldigt jobbigt om man inte kan se. Exempelvis kan det påverka bilkörning, skolan, arbetet och mycket annat. På många sätt är synen vital för att vi ska kunna uppleva vad som händer runt omkring oss. Har du inte fullgod syn och inte korrigerar för detta, kan du enklare få huvudvärk och du kommer dessutom behöva gå omkring och kisa med ögonen för att se bättre. Det slipper du med både glasögon och linser.

Anledningen till varför du ska göra en synundersökning

En synundersökning ger svar på om du har en fullgod syn eller inte. Den visar också om du behöver korrigera för något brytningsfel och om du behöver linser eller glasögon. Synundersökningen visar även andra typer av problem som rör ögonen, exempelvis skelningsproblematik eller andra bakomliggande ögonsjukdomar. Det är också anledningen till varför en synundersökning består av flera delar.

Tror optikern att du har eller är drabbad av någon ögonsjukdom, går optikern vidare och genomför flera prover och tester. För att på det här sättet se om det finns någon problematik som måste åtgärdas. Exempelvis kan optikern titta på ögats inre och yttre delar genom ett mikroskop, titta på ögonbottnen med en ögonbottenkamera eller mäta trycket i ögat.

Olika typer av undersökningar

Det finns flera olika typer av undersökningar och det skiljer sig ibland mellan olika optiker vilka typer som erbjuds. När du bokar en tid för en synundersökning får du också berätta anledningen till varför du vill ha en undersökning. Behöver du se vilka synfel du har och få ett recept för linser eller glasögon, eller handlar det om att du upplever att något är fel med din syn. Det tar längre tid att genomföra en synundersökning inför utprovning av linser gentemot en som du behöver för körkortstillstånd. Därför skiljer det sig mellan de olika undersökningarna och vad de innehåller.

Synundersökning för glasögon

En synundersökning för glasögon kan ta mellan 30 och 60 minuter och består av flera steg. Till att börja med kommer du att få prata med optikern som ställer frågor gällande din syn och hur du upplever den. Exempelvis frågar optikern om sjukdomar, hälsotillstånd och om du använt glasögon eller linser tidigare och vilka styrkor du haft då.

Efter detta är det dags för undersökningen av dina ögon. Om du har glasögon eller linser kommer optikern att börja med att kontrollera hur bra du ser med dessa. Optikern kommer sedan att mäta pupilldistans, ögonens rörelsefunktion, pupillreflexer och se hur bra du ser utan och med hjälpmedel. Optikern kommer även vilja se hur bra du ser på nära, medellångt och långt avstånd samt hur dina ögon samarbetar med varandra.

Sista steget är att ta fram vilken styrka på glasögonen du behöver. Du kommer här att få testa på olika glas och bedöma vilket som passar dig bäst. Du kommer troligtvis även att få prova på din styrka i ett par testbågar för att se hur det känns och om det blir några problem.

Synundersökning för linser

Innan du skaffar linser måste du göra en synundersökning för linser. På många sätt är det samma som att göra en synundersökning för glasögon. Dock förekommer en del undersökningar som inte görs när du gör en synundersökning för glasögon. Exempelvis att mäta ögats form för att se vilka linser som passar dig bäst. Optikern kommer även att se om det finns något som skulle hindra att du använder linser. Du kommer även att få prova på att sätta i och ta ur linserna för att se att du klarar av detta.

Något som många finner obehagligt om man aldrig petat i ögat tidigare. Tillsammans med din optiker kommer ni att gå igenom vilka olika varianter av linser som finns och vilka som kan passa dig bäst. Om du redan använder linser kommer optikern att titta på hur de fungerar och om du måste byta lins. Den typen av undersökning tar dock inte alls lika lång tid som en nytillpassning av linser.

Efter synundersökningen

Efter att du gjort en synundersökning får du ett recept av optikern. Kan även kallas för ordination. Den visar upp vilken styrka på glasögon eller linser du behöver. Det kan även ingå vilken typ av linser som passar dig bäst. Om du behöver hjälp med att tolka ditt recept, kan du läsa vår artikel om recept.