Linser och COVID

Många ställer sig frågande till huruvida linser ökar risken nu under Corona (COVID-19) pandemin. Fokuset måste självklart ligga på ens egen och andras säkerhet. Dock finns det vid skrivande stund inga som helst tecken på att linser skulle öka risken för smitta. Däremot är det ännu viktigare än vanligt att vara noggrann med rengöring av linser och händer.

Redan under 2019 skrev vi på Lensday om att få människor tar sin ögonhälsa på allvar. Det är nu under krisen ännu viktigare än tidigare att vara noggrann med detta. Se till att noggrant rengöra linserna eller att du byter ut dina endagslinser varje dag. Det är också viktigt att du ser till att tvätta händerna innan du sätter in och tar ut linserna. Se även till att du inte under dagens gång petar i ansikte eller kring ögonen.

På precis samma sätt som för alla andra är det viktigt att se till att sköta handhygienen noggrant för att minska risken att bli smittad.

Känn efter när du använder linserna

För att undvika problem eller eventuell smitta, känn efter när du bär linserna hur de känns. Skaver de, eller känns obekväma. Är ögonen röda eller ser du dimmigt. Allt sådant är saker man ska vara uppmärksam på. Om du känner att du inte är bekväm med att använda linser under krisen, välj då bort dem. För även om det inte finns några som helst tecken på att det skulle vara mer smittsamt att använda linser, är det du själv som ska känna dig bekväm med dina val.

Allra viktigaste nu under krisen

Under pandemin är det viktigt med noggrann handhygien. Det gäller framförallt för den som använder sig av linser. Rengör händerna noggrant innan du sätter in och tar ut linserna och torka händerna med en ren handduk. Bär inte linserna längre än rekommenderat och följ alla andra råd och tips från tillverkaren. För mer information om Coronaviruset (COVID-19) kan du läsa mer om detta hos WHO.