Ögonen ger en inblick till din allmänhälsa

Ögonen ger en inblick till din allmänhälsa

Man brukar säga att ögonen är själens spegel men de är så mycket mer än så. Genom att undersöka ögonen kan man nämligen upptäcka en hel rad olika sjukdomar och andra hälsoproblem. Det finns helt enkelt något bakom uttrycket om att ögonen är själens spegel. Genom att helt enkelt kunna ge ledtrådar om hur vi mår får vi även en inblick i vårt inre.

Det finns fem stycken hälsoproblem där ögonen kan spegla hur vi mår.

Leverproblem

Problem med leverns funktioner kan ofta enkelt upptäckas genom en vanlig ögonkontroll. Ögonvitorna tenderar nämligen snabbt att få en gulaktig nyans när den inte fungerar som den ska. Typiska leverproblem som ger gulaktiga ögon är leverinflammation som också ger upphov till tillståndet gulsot.

Näringsbrist

Ögonen behöver väl avvägda doser av en massa olika näringsämnen som vitaminer och mineraler. Om du har en brist på något näringsämne kan det leda till torra ögon eller att du upplever att din synskärpa blir mer suddig. Torra ögon kan också vara ett symptom på en mängd andra hälsoproblem. Det är därför klokt att äta en varierad kost och komplettera med D-vitamin under vintermånaderna.

Allergier

Majoriteten av de vanligaste allergier ger upphov till besvär med ögonen. De kan exempelvis bli röda och börja klia eller rinna. Om du plötsligt får sådana problem kan det vara ett tecken på att du har blivit överkänslig för något i din omgivning.

Högt blodtryck

Högt blodtryck kan leda till skador på ögat samtidigt som synen kan bli sämre. Framförallt brukar det upplevas som att synen blir suddig. Om det finns brustna blodkärl i ögongloben kan det vara ett tecken på att du har högt blodtryck. Eftersom högt blodtryck kan ge väldigt allvarliga sjukdomar är det väldigt viktigt att ta denna indikator på största allvar.

Diabetes

Diabetes kan ge upphov till kärlförändringar i näthinnan även kallat diabetesretinopati. Om det upptäcks vid en ögonkontroll finns det en risk att du har drabbats av diabetes typ 1 eller typ 2. Då kan det vara bra att göra en noggrannare kontroll hos en läkare